Infografia TALENTS


A l'IES La Patacona vam decidir realitzar una infografia a manera de cartell que pogués resumir en què consisteix el nostre projecte KA1 que té per nom Teaching All Learners with Excellence and New Technologies towards Success. Si s'ajunten les sigles, es forma la paraula TALENTS que té el mateix significat en anglès que en valencià, mostrant així el caràcter internacionalitzador del projecte i el nostre origen a través de la nostra llengua autònoma. Així el propi nom captura l'essència del projecte que estem duent a terme. El logo es va configurar a manera de segell perquè pogués figurar en els documents oficials i els perfils de les xarxes socials que utilitzem per difondre el projecte sense que s'hagués d'ometre cap tipus d'informació. Al centre apareix recalcada la lletra 'i' que es refereix a l'excel·lència, les noves tecnologies i també a Europa. Darrere es pot apreciar una foto de la platja de la Patacona que és junt la qual se situa el nostre centre. Més a baix, els eixos d'acció apareixen detallats junts a unes icones que els identifiquen. D'aquesta manera, les nostres estratègies per aconseguir el nostre objectiu queden clares. Més a baix, els eixos d'acció apareixen detallats junts a unes icones que els identifiquen. D'aquesta manera, les nostres estratègies per aconseguir el nostre objectiu queden clares. Finalment, hem volgut recalcar els països que hem escollit per fer els cursos i jobshadowings per mostrar la dimensió europea que vol aconseguir aquest projecte, que es recull, en part, en el primer eix d'acció.


En el IES La Patacona decidimos realizar una infografía a modo de cartel que pudiera resumir en qué consiste nuestro proyecto KA1 que tiene por nombre Teaching All Learners with Excellence and New Technologies towards Success. Si se juntan las siglas, se forma la palabra TALENTS que tiene el mismo significado en inglés que en valenciano, mostrando así el carácter internacionalizador del proyecto y nuestro origen a través de nuestra lengua autónoma. Así el propio nombre captura la esencia del proyecto que estamos llevando a cabo. El logo se configuró a modo de sello para que pudiera figurar en los documentos oficiales y los perfiles de las redes sociales que utilizamos para difundir el proyecto sin que se tuviera que omitir ningún tipo de información. En el centro aparece recalcada la letra 'e' que se refiere a la excelencia, las nuevas tecnologías y también a Europa. Detrás se puede apreciar una foto de la playa de La Patacona que es junto la cual se sitúa nuestro centro. Más abajo, los ejes de acción aparecen detallados juntos a unos iconos que los identifican. De esta manera, nuestras estrategias para alcanzar nuestro objetivo quedan claras. Finalmente, hemos querido recalcar los países que hemos escogido para hacer los cursos y jobshadowings para mostrar la dimensión europea que quiere conseguir este proyecto, que se recoge, en parte,en el primer eje de acción.Comentarios